Uthyrning

Uthyrning

Kontakt: Erik Normark

Tel: 070-494 79 43

E-post: sekreterare&rofolketshus.se


Adress:

RÖ FOLKETS HUS

Vålånger 331

871 97 Utansjö


Max 100 personer tillåtet i lokalen.

Rökförbud gäller.


Lokalkostnader:

Stora rummet med kök, glas och porslin kostar

fredag from kl. 08.00 tom söndag kl. 24.00, Kr 3 500:-

Heldag kl. 08.00 - 24 00, Kr 1 500:-

Halvdag kl. 08.00 - 15.00, alt. 15.00 – 24.00, Kr 750:-

Sammanträdesrum, 1 trappa upp per tillfälle: kr 400:-

Tombolaboden per tillfälle: kr 300:-

Hyran för lokal i Rö Folkets Hus ska betalas mot faktura inom 10 dagar från det att detta avtal skrivits under.

Medlem i föreningen erhåller 300:- rabatt på hyreskostnaden.


I uthyrningen ingår:

Att städa efter sig, dvs fukttorka golven, göra rent på toaletterna och lämna köksutrustning med glas och porslin i helt och rent skick.

Se Checklista


Extra tjänster:

Städning 2.500:-

Bortforsling av sopor 600:-


Avgiften betalas till:

Bg 5416-8802

Rö Folkets Hus- och Byalagsförening


E-post: kassor@rofolketshus.se


Nytt bokningsavtal för utskrift

Fakturamall för utskrift

Ordningsregler


  • Möbler återställes enl uthyrarens anvisning.

  • Använt porslin diskas, torkas och återställs.

  • Bänkar, spis och kylskåp rengörs.

  • Golv sopas och storkas vid behov.

  • Efter dans ska dansgolvet torkas med fuktad mopp.

  • Toalettgolv torkas.

  • Golv i omklädningsrum och dusch torkas (om de använts).

  • Sopor töms.


OBS! Det är rökning förbjuden i lokalerna.

Överenskom med uthyraren tidpunkt för kontroll av lokalerna och återställning av nycklar.

Anmäl om skador uppkommit.