Kustbyarna

Byarna kring kustleden

Innerfälle


En lite by i skuggan av det mäktiga Uvberget utefter vägen från Älandsbro och Ulvvik motbyn Rö.


Innerfälle är en liten by med ca 50 talet åretruntbosatta, anor från 1700-talet, 2 mantalshemman och ett antal torplägenheter.


Här fanns på 30-40-talet en torvströfabrik på myrarna nedanför Middagsberget.


En del av byn som gränsar mot sundet mellan Hemsön och fastlandet heter Källsand. Här finns ett attraktivt sommarstugeområde med ett flertal stugor.


Fin utsikt över byn har man från Uvberget där det på toppen finns en stuga som är öppen för besökare.Vid Ångermanälven mittemot Hemsö hittar ni den lilla byn Rö. Här finns ett litet antal åretruntbosatta. Här lever man livet lugnt och stilla. För den som söker avkoppling finns obegränsad rörelsefrihet och tillfällen till ostörda strövtåg.

Hit kommer man om man åker nedre ådalsleden från Älandsbro förbi Sanna färjläge eller från Ulvvik genom byn Innerfälle.


Rö by ligger i Härnösands kommun, vid Ångermanälvens utlopp i havet, innanför den magnifika Hemsön. Namnet Rö härstammar troligen från rödja, vass, som det nog fanns rikligt av runt viken vid Röbäckens utlopp.

Fram till 1966 tillhörde vi Högsjö kommun. Vi tillhör fortfarande Högsjö församling som nu är en del av Härnösand.


Rö är en liten by. Det finns endast två större markägare i byn.

Byn har anor från 1500-talet, då det finns belägg för att fiskare bosatt sig här. Den troliga boplatsen fanns vid den dåtida Röbäckens utlopp.


På 1800-talet kom sågverksindustrin. Det första sågverket anlades 1873-74. Sågverksepoken varade till år 1931 då driften vid sågverket i Rö lades ned helt.


Utan ersättningsarbeten började byn avfolkas. Men det finns ändå lite företagsamhet kvar. Här finns ett vindkraftföretag samt en kursgård/vandrarhem som kallar sig Sågverket, också känt med det tidigare namnet Solebo.

Numera är det dock endast ett 60-tal personer som är åretruntbosatta i byn. Men sommargästerna är desto fler så då lever byn upp.


Vålånger


Vackert belägen vid en vik av Ångermanälven, ca 2,5 mil norr om Härnösand, ligger byn Vålånger. Byn kan nås om man åker nedre kustleden från Älandsbro förbi Sanna färjläge och genom byn Rö.


Namnet betyder Risviken eller liknande. Vål är gammal ångermanländsk dialekt och betyder "bråte av grenar, rötter och ris". -ånger betyder vik. Vålånger ligger mycket riktigt vid en vik vid Ångermanälven. Belägg finns för att folk bodde här redan i början av 1500-talet. 1721 brändes byn ner av ryssarna.


Byn har ca 5 större markägare. Dessutom finns ett flertal mindre hemman. Invånarantalet i byn uppgår till ca 200 fast boende. Härtill tillkommer ett avsevärt antal sommarboende.


Fornminnen i form av gravrösen finns vid Hällegrubban. Äldre industri, tegelbruk, har funnits vid Vålångersviken.


I älven, mot Hemsön, ligger Vålön, en helt skogbeklädd ö, där det dock funnits enstaka bebyggelse i början av 1900-talet, ett torp, en jaktstuga samt ett sommarkapell, som påstås ha rymt bortåt 1000 personer. Vissa lämningar finns fortfarande kvar.


Gammellandet


Byn Gammellandet är en liten by belägen utefter vägen från Vålångers by till Utansjöfabriken.


Byn omfattar ca 10-12 årentruntbeboddda fastigheter samt ett antal fritidshus och är vackert belägen utefter Ångermanälven.


Byns historia är nära sammankopplad med Utansjöfabrikens historia eftersom de flesta fastigheterna uppstod genom anställda i fabriken som här skaffade tomtmark och uppförde sina bostäder.


Förutom fabriksarbete hade flera av de s k torpen binäring genom boskapskötsel i mindre skala samt fiske i den närliggande älven.


Området utefter älven har historiska anor genom ett flertal stenåldersrösen som är belägna utefter vägen (Hällegrubban) och därmed lättillgängliga för beskådande. Rösena är markerade med skyltar.


Överskog


Norr om Vålånger, "över skogen" ligger byn Överskog vid den gamla E4-an och med den breda nya E4-an och Skogssjön i bakgrunden.

Namnet har sitt troliga ursprung från den gamla Norrstigen där man, från Vålånger norrut, for "över skogen" för att komma till byn.

En by med ca 50-tal åretruntboende, ca 3/4 äldre och 1/4 barnfamiljer, samt ett antal fritidsboende under sommarhalvåret.

I byn finns ett par mindre fritidsjordbruk med tjuruppfödning och fåravel.

Byn ligger vid den gamla Norrstigen, där man kan vandra från Oringebacken och vidare över Bjässholmsberget ned mot Utansjö.

Från toppen av Bjässholmsberget har man en vidunderlig utsikt över Ångermanälven, mot Hemsön i söder och mot Höga Kustenbron i norr.


Fornminnen i form av fångstgropar finns vid Bjässholmsberget.