Start

 

Välkommen till Rö Folketshus och Byalagsförening

 

Boka festlokal vid havet!

Vill du hyra vårt hus?


Kontakt: Erik Normark

Telefon: 070 494 79 43

Epost: sekreterare@rofolketshus.se


Mer info om uthyrning här!

Vill du bli medlem?


Medlemsavgift:

100 kr per person eller 200 kr per familj per år.


Betala till:

BankGiro 5416-8802 eller

Swish 1234504502


OBS! Ange namn och epostadress på betalningen.

Föreningens styrelse 2023


Ordförande Karin Lundqvist

epost: ordforande@rofolketshus.se


Sekreterare Erik Normark

epost: sekreterare@rofolketshus.se


Kassör Christian Bajomi

epost: kassor@rofolketshus.se


Ledamöter:

Lars Dahlqvist, Eva Myrhage

Suppleanter:

Sabine Dahlqvist, Kjell Nyberg, 

Leif Lundberg

Historia

I början av 1900-talet fanns här i Rö ett sågverk, som anställde som mest ca 200 man. Här, som på många andra ställen, bildades en fackförening bland arbetarna, som inte sågs med blida ögon av företaget. Det var svårt att få någon lämplig plats att hålla till vid mötena. Det försökte packa ihop sig hemma hos någon kollega, men alla bodde trångt, så det var inte så lätt. Nu föddes tanken att de skulle försöka bygga en egen lokal. Några eldsjälar ställde sig i spetsen för projektet. En förening bildades, som kallades Rö Arbetares Byggnadsförening upa. Den första styrelsen bestod av Nils Nyberg, Albert Hallén, Jon Pettersson, Eugen Höglund och Viktor Höglund.

På en möte den 20 mars 1910 antogs de stadgar som utarbetades. Dessa registrerades i Härnösands landskansli den 6 juni 1910.

Läs mer ...

Information

Rö Arb.Byggnadsförening (ek.förening och tidigare ägare) har ingått i frivillig likvidation from år 2013.

Driften av fastigheten Rö Folkets Hus och verksamheten har övertagits av ideella föreningen  Rö Folkets Hus- och Byalagsförening.

Nya föreningens stadgar      Läs här


Byggnadsföreningens sista årsstämma hölls den 24 mars 2013 Protokoll här   

Rö Arb. Byggnadsförening är nu avregistrerad enligt beslut på Bolagsverket den 22 april 2013


Artikel i SCA.s tidning Din Skog om Vålön Läs här


Länk till styrelse-och årsmötesprotokoll


Företag som önskar reklamplats på tavlan vid Folkets Hus kan kontakta föreningens ordförande.


Annons

Välkommen till Salong Höga Kusten

https:/www.salonghogakusten.se


Berättelser från Rö Läs här