STYRELSE- OCH ÅRSMÖTEN

Protokoll

Org nr 888000-6872                                                 

Årsmötesprotokoll 2013

Konstituering 2013

Årsmötesprotokoll 2014

Årsmötesprotokoll 2016 

Årsmötesprotokoll 2017

 Årsmötesprotokoll 2018

 Årsmötesprotokoll 2019, sid 1,     sid 2

 Närvarolista, sid 1 sid 2

 Årsmötesprotokoll 2020, sid 1,    sid 2

 Verksamhetsberättelse 2019, sid 1,   sid 2

 Balansrapport 2019, sid 1,   sid 2

 Resultatrapport 2019  

 Extra årsmötesprotokoll 25 okt 2020

 Konstituerande protokoll 2020 okt 25


                                                                               

Protokoll från styrelsemöte 20160405

Protokoll från styrelsemöte 20160906

Protokoll från styrelsemöte 201610

Protokoll från styrelsemöte 20161101

Protokoll från styrelsemöte 20161206

 

Protokoll från styrelsemöte 20170103

Protokoll från styrelsemöte 20170207

Protokoll från styrelsemöte 20170303

Protokoll, konstituerande möte 20170312 

Protokoll från styrelsemöte 20170411

Protokoll från styrelsemöte 20170502

Remissvar

Extra styrelseprotokoll 20170508

Protokoll från styrelsemöte 20170801

Protokoll från styrelsemöte 20170905

Protokoll från styrelsemöte 20171003

Protokoll från extra styrelsemöte 20171120

Protokoll från styrelsemöte 20171205

 

Protokoll från styrelsemöte 20180109

Protokoll från styrelsemöte 20180213

Protokoll från styrelsemöte 20180306

Protokoll från styrelsemöte 20180403

Protokoll från styrelsemöte 20180508

Protokoll från styrelsemöte 20180604

Protokoll från styrelsemöte 20180704

Protokoll från styrelsemöte 20180904

Protokoll från styrelsemöte 20181204

Extra styrelseprotokoll 20181220

Styrelseprotokoll jan 2019

Styrelseprotokoll feb 2019

Styrelseprotokoll mars 2019

Styrelseprotokoll april 2019

Styrelseprotokoll maj 2019

Styrelseprotokoll juni 2019

Styrelseprotokoll juli 2019 

Styrelseprotokoll Augusti 2019

Styrelseprotokoll september 2019

Styrelseprotokoll oktober 2019

Styrelseprotokoll november 2019

Styrelseprotokoll december 2019

Styrelseprotokoll januari 2020

Styrelseprotokoll, extramöte januari 2020

Styrelseprotokoll, februari 2020

Styrelseprotokoll nov 2020

Styrelseprotokoll jan 2021 sid1,   sid 2

Styrelseprotokoll feb 2021 sid 1sid 2

Styrelseprotokoll mars 2021 sid 1,  sid 2

Styrelseprotokoll april 2021 sid 1,  sid 2

Styrelseprotokoll maj 2021 sid 1,   sid 2

Styrelseprotokoll, juni 2021 sid 1sid 2