Start

Rö Folkets Hus

Rö Folketshus- och Byalagsförening

 

Ordförande: Johannes Menzel

Tel: 070 570 46 95

Sekreterare: Monika Viklund

e-post: sekreterare&rofolketshus.se Tel: 070 681 55 97

Kassör: Monika Flodin

e-post: kassor&rofolketshus.se Tel: 0611-640 50

Boka festlokal

vid havet!

Uthyrning

 

Johannes Menzel

070 570 46 95

Historia

I början av 1900-talet fanns här i Rö ett sågverk, som sysselsatte som mest ca 200 man. Här, såväl som på andra orter, bildades en fackförening bland arbetarna, vilket inte sågs med blida ögon från företagets sida. Det var svårt att få någon lämplig lokal att hålla till i vid mötena. Det blev att försöka packa ihop sig hemma hos någon arbetskamrat, men alla var trångbodda så det var inte så lätt. Nu föddes tanken på att de själva skulle försöka bygga en egen lokal. Några eldsjälar ställde sig i spetsen för projektet. En förening bildades, som kallades Rö Arbetares Byggnadsförening upa. Den första styrelsen bestod av Nils Nyberg, Albert Hallén, Jon Pettersson, Eugen Höglund och Viktor Höglund.

 

På ett möte den 20 mars 1910 antogs de stadgar som utarbetats. Dessa registrerades i Härnösands landskansli den 6 juni 1910.

 

 

Läs mer...

Vad är nytt ?

Uppdaterat 24 jan 2018

 

Verksamhetsplan 2018, tillägg

Årsmöte 18 mars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webmaster: lennart.lahti&rofolketshus.se

 

 

 

Aktuellt

Styrelsen för Rö Folketshus- och Byalagsförening har nästa möte den ?

Kommande möten: 2018

 

 

Årsmöte den 18 mars kl 1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya aktiviteter 2018:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomförda aktiviteter Se artiklar

2018

Internationell julfest 6 jan

 

2017

Internationell julfest 8 jan

Årsmöte den 12 mars

Musikcafé med Säbrå Orkesterförening 26 mars

Valborgsmässofirande som vanligt med brasa, vårtal och kaffe med kakor

Gökotta 25 maj

Bengan Janson Trio 25 maj

Midsommarfirande med många aktiviteter 23 jun

Grillfest 29 juli

Lyskväll den 26 aug

Surströmmingsfest 15 sept

Besök på Vålön 7 okt

Höstfest 14 okt

Medlemsmöte 21 okt

Julfest 2 dec

 

2016

Internationell julfest 6 jan

Årsmöte 20 mars

Valborgsfirande

Vinprovning 4 juni

Föredrag om eteriska oljor 17 juni

Midsommarfirande den 24 juni

Grillfest 9 juli

14 juli LRF- föredrag om resa på hästryggen genom Mongoliet

Surströmmingsfest 19 aug

Lyskväll i Rö 27 aug

Marknad den 3 sept

Julfest den 4 dec

2015

Härnö Cruisers visade visade bilar 13 juni

Höstfest 19 sept

Julfest 5 dec

 

2014

Utdelning av vindbonus

 

Information

Rö Arb.Byggnadsförening (ek.förening och tidigare ägare) har ingått i frivillig likvidation from år 2013.

Driften av fastigheten Rö Folkets Hus och verksamheten har övertagits av ideella föreningen Rö Folkets Hus- och Byalagsförening.

Nya föreningens stadgar Läs här

 

Ordförande: Johannes Menzel

Tel: 070-570 46 95.

 

Byggnadsföreningens sista årsstämma hölls den 24 mars 2013 Protokoll här

Rö Arb. Byggnadsförening är nu avregistrerad enligt beslut på Bolagsverket den 22 april 2013

 

Artikel i SCA.s tidning Din Skog om Vålön Läs här

 

Medlemsavgiften är 50 kr för enskild medlem,100 kr för familj. Bankgironumret är 5416-8802 .

 

Meddela gärna mailadress till: info&rofolketshus.se så får ni veta när det händer något på Folkets hus

 

Mobilnummer till Rö FH 076 761 21 68

Länk till styrelse-och årsmötesprotokoll

 

Passa på att betala medlemsavgiften, 50 kr enskild och 100 kr för familj!

Bankgiro 5416-8802 eller kontant till kassören

 

 

Företag som önskar reklamplats på tavlan vid Folkets Hus kan kontakta Johannes Menzel

 

 

Berättelser från Rö Läs här

Minnesanteckningar från medlemsmöte 21 okt 2017 Läs här

 

© Rö Folkets Hus- och Byalagsförening